ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Прием 2021/2022 г.

      От 2017 година, след като беше преобразувано от основно в обединено, училището откри нова паралелка по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения", която стартира от септември 2018 година.

Обучението е тригодишно, а специалността в рамките на първа степен на професионална квалификация е

"Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"

 Рекламна брошура на ОбУ "Христо Ботев"

 

Придобилите  първа степен на професионална квалификация по тази професия  могат да работят като:

  • работник в кухня;
  • помощник-готвачи;
  • помощник-сервитьори ;
  • помощник, кухня;
  • Работник, сладкарско производство;
  • Мияч съдове;
  • и други