ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Графици

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на допълнителна работа и консултации

с учениците за усвояване на учебния материал

 през  втори  учебен срок на

 учебната 2018 – 2019 година /Чл.20, т.2 от Наредба за приобщаващото образование/

 

Име,фамилия

ден

час

Ден

час

Учебен предмет

място

1.

Веска  Рашкова

понеделник

13,00

Сряда

13,30

 

Класна стая

2.

Славенка Великина

четвъртък

12,10

Сряда

13,30

 

Класна стая

3.

Спаска Доколянкова

четвъртък

12,10

Сряда

13,30

 

Класна стая

4.

Ваня Костова

вторник

12,10

Вторник

13,00

 

Класна стая

5.

Йорданка Пешлова

петък

13,00

Вторник

14,00

Математика,Физика

Класна стая

6.

Юлия Попова

вторник

13,00

четвъртък

14,00

БЕЛ

Класна стая

7.

Васка Методиева

сряда

13,00

четвъртък

14,00

ХООС,БЗО

Класна стая

8.

Роза Тошева

петък

13,00

Петък

14,00

ИЦ,ГИ

Класна стая

9.

Здравко Минчев

четвъртък

13,00

вторник

14,00

Англ.език

Класна стая

10.

Наташа Петрова

четвъртък

13,00

вторник

14,00

Математика-5клас

Класна стая

 

****************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

  за провеждане на допълнителния час на класа

 през втори  учебен срок на   учебната 2018 – 2019 година

 

Име, фамилия

Клас

Ден от седмицата

От........до

Място

1.

Веска  Рашкова

3

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

2.

Славенка Великина

4

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

3.

Спаска Доколянкова

1

Вторник

12,10-12,50

Класна стая

4.

Ваня Костова

2

Четвъртък

12,00-12,40

Класна стая

5.

Здравко Минчев

7

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

6.

Роза Тошева

8

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

7.

Юлия Попова

6

Четвъртък

12,10-12,50

Класна стая

8.

Василка Методиева

5

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

 ***************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

 За провеждане на допълнителния час по ФВС

 през втори  учебен срок на  учебната 2018– 2019 година

 

Име,фамилия

Клас

Ден

От........до

Модул

Брой Ученици

1.

Адриана Тонкова

1

понеделник

11,20-12,00

Лека атлетика

13

2.

Адриана Тонкова

2

четвъртък

11,20-12,00

Мини волейбол

 

18

3.

Адриана Тонкова

3

сряда

12,10-12,50

Мини баскетбол

9

4.

 Адриана Тонкова

4

вторник

12,10-12,50

 

20

5.

Адриана Тонкова

5

6

7

8

сряда

вторник

петък

четвъртък

13,00-13,40

13,00-13,40

13,00-13,40

13,00-13,40

Футбол

Футбол

Волейбол

Волейбол

12

16

16

13

 **************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

за провеждане на часовете по БДП

през учебната 2018 – 2019 година

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

1.

02.10.2018

26.03.2019

22.10.2018

01.10.2018

15.10.2018

2.

09.10.2018

 

29.10.2018

26.11.2018

12.11.2018

3.

16.10.2018

 

03.11.2018

21.01.2019

14.01.2019

4.

23.10.2018

 

10.12.2018

28.01.2019

04.02.2019

5.

30.10.2018

 

11.02.2019

08.04.2019

18.02.2019

6.

06.11.2018

 

18.02.2019

22.04.2019

04.03.2019

7.

18.12.2018

 

 

 

 

8.

29.01.2019

 

 

14.05.2019

 

 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

1.

22.10.2018

08.10.2018

08.10.2018

08.10.2018

2.

26.11.2018

19.11.2018

19.11.2018

19.10.2018

3.

21.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

21.01.2019

4.

18.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

08.04.2019

5.

08.04.2019

15.04.2019

15.04.2019

 

 ************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

 за провеждане на контролни и класни работи

 през втори учебен срок на  учебната 2018 – 2019 година

 

Име,фамилия

Клас

Контролна работа-дата

Класна работа-

дата

1.

Юлия Попова

БЕЛ

     5

07.02; 09.05; 23.05 ;06.06.2019

16.05.2019г.

6

28.03; 14.05.2019г.

13.05.2019г.

7

21.02; 14.03; 13.06.2019г.

13.06.2019г.

8

26.02; 19.03; 04.06.2019г.

11.06.2019г.

2.

Йорданка Пешлова

математика

5

 

 

6

20.02; 25.03; 15.04.2019г.

07.05.2019г.

7

19.02; 26.03; 30.04.2019г.

27.05.2019г.

8

20.03; 31.04.2019г.

27.05.2019г.

 

Йорданка Пешлова

ФА

7

12.04.2019г.

-

8

27.02; 29.05.2019

-

3.

Наташа Петрова

математика

5

21.02; 14.03; 11.04; 27.05.2019

03.06.2019г.

4.

 Здравко Минчев

АЕ

5

 

-

6

 

 

7

 

 

8

 

 

5.

Василка Методиева

БЗО/ЧП

5

13.05.2019г.

-

6

07.03; 30.05.2019г.

 

7

08.02; 29.03.2019г.

 

8

16.03.2019г.

 

6

Василка Методиева

ХООС

7

28.03.2019г.

-

8

14.05.2019г.

 

7

Роза Тошева

5

ИЦ:.   19.04.2019               ГИ: 15.04.2019

-

6

ИЦ:  15.05.2019                  ГИ: 31.05.2019

 

7

ИЦ :23.04,18.06.2019          ГИ: 29.03.2019

 

8

ИЦ :     29.05.2019               ГИ: 30.05.2019