ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Графици

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на допълнителна работа и консултации

с учениците за усвояване на учебния материал

 през  втори  учебен срок на

 учебната 2020 – 2021 година /Чл.20, т.2 от Наредба за приобщаващото образование/

 

Име,фамилия

ден

час

Ден

час

Учебен предмет

място

1.

Веска  Рашкова

понеделник

13,00

Сряда

13,30

 

Класна стая

2.

Славенка Великина

четвъртък

12,10

Сряда

13,30

 

Класна стая

3.

Спаска Доколянкова

четвъртък

12,10

Сряда

13,30

 

Класна стая

4.

Ваня Костова

вторник

12,10

Вторник

13,00

 

Класна стая

5.

Мария Дечева

петък

13,00

Вторник

14,00

Математика,Физика

Класна стая

6.

Юлия Попова

вторник

13,00

четвъртък

14,00

БЕЛ

Класна стая

7.

Васка Методиева

сряда

13,00

четвъртък

14,00

ХООС,БЗО

Класна стая

8.

Роза Тошева

петък

13,00

Петък

14,00

ИЦ,ГИ

Класна стая

9.

Спас Македонски

четвъртък

13,00

вторник

14,00

Англ.език

Класна стая

10.

Йорданка Пешлова

четвъртък

13,00

вторник

14,00

Математика-6клас

Класна стая

 

****************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

  за провеждане на допълнителния час на класа

 през втори  учебен срок на   учебната 2020 – 2021 година

 

Име, фамилия

Клас

Ден от седмицата

От........до

Място

1.

Веска  Рашкова

1

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

2.

Славенка Великина

2

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

3.

Спаска Доколянкова

3

Вторник

12,10-12,50

Класна стая

4.

Ваня Костова

4

Четвъртък

12,00-12,40

Класна стая

5.

Спас Македонски

6

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

6.

Роза Тошева

10

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

7.

Юлия Попова

8

Четвъртък

12,10-12,50

Класна стая

8.

Мария Дечева

5

Вторник

 13,00-13,40 Класна стая 

9.

Василка Методиева

7

Вторник

13,00-13,40

Класна стая

 

 ***************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

 За провеждане на допълнителния час по ФВС

 през втори  учебен срок на  учебната 2020– 201921 година

 

Име,фамилия

Клас

Ден

От........до

Модул

Брой Ученици

1.

Адриана Тонкова

1

понеделник

11,20-12,00

Лека атлетика

13

2.

Адриана Тонкова

2

четвъртък

11,20-12,00

Мини волейбол

 

18

3.

Адриана Тонкова

3

сряда

12,10-12,50

Мини баскетбол

9

4.

 Адриана Тонкова

4

вторник

12,10-12,50

 

20

5.

Адриана Тонкова

5

6

7

8

сряда

вторник

петък

четвъртък

13,00-13,40

13,00-13,40

13,00-13,40

13,00-13,40

Футбол

Футбол

Волейбол

Волейбол

12

16

16

13

 **************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

за провеждане на часовете по БДП

през учебната 2020 – 2021 година

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

1.

02.10.2018

26.03.2019

22.10.2018

01.10.2018

15.10.2018

2.

09.10.2018

 

29.10.2018

26.11.2018

12.11.2018

3.

16.10.2018

 

03.11.2018

21.01.2019

14.01.2019

4.

23.10.2018

 

10.12.2018

28.01.2019

04.02.2019

5.

30.10.2018

 

11.02.2019

08.04.2019

18.02.2019

6.

06.11.2018

 

18.02.2019

22.04.2019

04.03.2019

7.

18.12.2018

 

 

 

 

8.

29.01.2019

 

 

14.05.2019

 

 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

1.

22.10.2018

08.10.2018

08.10.2018

08.10.2018

2.

26.11.2018

19.11.2018

19.11.2018

19.10.2018

3.

21.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

21.01.2019

4.

18.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

08.04.2019

5.

08.04.2019

15.04.2019

15.04.2019

 

 ************************************************************************************************