ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово
Основно меню

График за дейностите по приемането на ученици

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2022 - 2023 г.

 

 

Вид дейност

Срок

Прием в VIII

клас

Прием в XI

клас

Подаване на заявления за насочване към комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2022 г.

03 – 21 май

2022 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2022 г.

до 18 юли

2022 г.

Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

19 – 20 юли

2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

21 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на

класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 15 юли 2022 г.

22 – 25 юли

2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори

етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

26 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на

класиране

21 – 22 юли 2022 г.

27 – 28 юли

2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

29 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на

класиране

26 – 27 юли 2022 г.

01 август

2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети

етап на класиране

29 юли 2022 г.

02 август

2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на

класиране

01 – 02 август 2022 г.

03 – 04 август

2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2022 г.

05 август

2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора,

до 10 септември 2022 г.

до 10 септември 2022 г.