Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово
Основно меню

График за дейностите по приемането на ученици

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2024 - 2025 г.

 

 

Вид дейност

Срок

Прием в VIII

клас

 

Подаване на заявления за насочване към комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2024 г.

 

Записване на учениците, насочени от комисията по

чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

до 04 юли 2024 г.

 

Подаване на документи за участие в приема на

ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 – 10 юли 2024 г.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране

до 12 юли 2024 г.

 
Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17 юли 2024 г.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори

етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

 

Записване на приетите ученици на втори етап на

класиране

22 – 24 юли 2024 г.

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2024 г.

 

Подаване на документи за участие в трети етап на

класиране

26 и 29 юли 2024 г.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети

етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

 

Записване на приетите ученици на трети етап на

класиране

31 – 01 август 2024 г.

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на

незаетите места след трети етап на класиране

до 02 август 2024 г.

 

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

5 и 6 август 2024 г.

 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 7 август 2024 г. вкл.

 

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8 - 9 август 2024 г.

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г. вкл.

 

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

определя се от директора,

до 11 септември 2024 г.