Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово
Основно меню

Прием 2023/2024 г.

     

СЛЕД СЕДМИ КЛАС

От 2017 година, след като беше преобразувано от основно в обединено, училището откри нова паралелка по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения", която стартира от септември 2018 година.

Обучението е тригодишно, а специалността в рамките на първа степен на професионална квалификация е

"Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"

 Рекламна брошура на ОбУ "Христо Ботев"

 

Придобилите  първа степен на професионална квалификация по тази професия  могат да работят като:

  • работник в кухня;
  • помощник-готвачи;
  • помощник-сервитьори ;
  • помощник, кухня;
  • Работник, сладкарско производство;
  • Мияч съдове;
  • и други

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

В балообразуването участват следните елементи:

1. Удвоеният резултат от НВО по български език и литература;

2. Удвоеният резултат от НВО по математика;

3. Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование;

4. Оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование.

          ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Пазарджик, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.