Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово
Основно меню

Прием 2024/2025 г.

     

             Прием в първи клас за 2024/2025 учебна година

      Уважаеми родители, детето Ви ще бъде в първи клас! Това е важно и вълнуващо събитие, защото от Вашия избор зависи успешният старт на детето Ви!

Ние, учителите от ОбУ „Христо Ботев“, Ви идваме на помощ. В училище ще развиваме способностите на децата Ви и ще формираме компетентности; ще надграждаме знанията им с избираеми часове – по математика и БЕЛ. Ще им дадем простор да творят в една модерна и позитивна учебна среда:

 • кабинет за целодневно обучение;
 • лаптопи, проектори и плазмени телевизори за провеждане на интересни уроци;
 • богата библиотека;
 • игротека;
 • охранителни камери за наблюдение;
 • физкултурен салон;
 • Кабинет на психолог и логопед
 • столова за хранене
 • 3 училищнни автобуса

В нашето училище децата не само учат, а откриват своите таланти и се забавляват. Имаме много извънкласни дейности: Ментална аритметика, народни танци, съвременни и характерни танци, вокална група и др. за по-големите ученици.

      Уважаеми родители, това е графика за прием на документи:

 •   От 22.04.2024 г. до 31.05.2024 г. – подаване на заявления за участие в І-во класиране.
 •   На 03.06. 2024 г. до 17.00 часа – обявяване на списъци с класираните ученици на І-во класиране.
 •   От  04 до  6  юни 2024 г. – записване на приетите  ученици в І-ви клас от първо класиране.
 •   Обявяване на свободните места след  първо класиране места – на 7 юни 2024  г. до 17.00 часа.
 •   От 10.06. 2024  г. до 14.06.2024  г. подаване на заявления за участие във ІІ-ро класиране.
 •   На 17.06.2024 г. обявяване на списъците с приетите ученици на ІІ-ро класиране.
 •   От 18.06.2023 г. до 21.06.2022  г. записване на учениците от ІІ-ро класиране.
 •   Обявяване на свободните места
 •   От 24.06.2024 г. до 14.09.2024 г. попълване на свободните места.

 ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС може да изтеглите от тук

 

*******************************************************************************

   ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

От 2017 година, след като беше преобразувано от основно в обединено, училището откри нова паралелка по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения", която стартира от септември 2018 година.

Обучението е тригодишно, а специалността в рамките на първа степен на професионална квалификация е

"Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения"

 Рекламна брошура на ОбУ "Христо Ботев"

 

Придобилите  първа степен на професионална квалификация по тази професия  могат да работят като:

 • работник в кухня;
 • помощник-готвачи;
 • помощник-сервитьори ;
 • помощник, кухня;
 • Работник, сладкарско производство;
 • Мияч съдове;
 • и други

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

В балообразуването участват следните елементи:

1. Удвоеният резултат от НВО по български език и литература;

2. Удвоеният резултат от НВО по математика;

3. Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование;

4. Оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование.

          ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Пазарджик, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.