Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Безопасност за движение по пътищата

 

  

За осма поредна година Европейската мрежа на службите на Пътна Полиция ROADPOL , организира „Ден без загинали на пътя“ в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16-22 Септември с мотото : „Остани жив ! Пази живота !“.

 Ние от ОбУ „Христо Ботев“-Калугерово подкрепяме инициативата, за да може с общи усилия да постигнем поне един ден без жертви по пътищата.

В подкрепа на кампанията ученици от нашето училище, с помощта на г-жа Юлия Попова и г-н Спас Пенчев – представители на  УКБДП, изработиха информационни брошури с основни правила за движението по пътищата. В

 На днешния ден, наши ученици се включиха като участници в движението, раздаваха листовки  и припомниха на своите съученици и учители правата и задълженията ни по пътя, като пешеходци и водачи на МПС-та.

Г-жа Боева-Поюкова и г-н Пенчев представиха крадка презентация пред учениците.

 Нека бъдем по- толерантни един към друг,  по-отговорни на пътя, да пазим нашия живот и да създаваме по – сигурно бъдеще за нашите деца!

„ОСТАНИ ЖИВ! ПАЗИ ЖИВОТА!“

*****************************************************************************************************

С цел подобряване на материално-техническата база в съответствие със съвременните изисквания за провеждане на обучението по БДП, ОбУ „Христо Ботев“ с. Калугерово разработи и спечели проект по Модул „ Площадки за обучение по безопасност на движението“ от НП „ Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Пректът включваше три дейности:

 1. Разчертаване и боядисване на външна площадка по БДП.
 2. Закупуване на вътрешна /подвижна/ площадка с размери 5м х 4,45м.
 3. Закупуване на оборудване за външната и вътрешна площадка по БДП.

 

По дейност 3 бе закупено следното оборудване:

 • Светофар – 1 бр.
 • Стоп палка – 1 бр.
 • Сигнално-предпазни жилетки – 12 бр.
 • Пътни знаци с височина 110 см. -10 бр.
 • Симулационни очила / за алкохол и наркотици/ – 2 бр.
 • Табла за обучение по БДП
 • Конуси- 10 бр.
 • Детски велосипед- 1 бр.
 • Детска каска за велосипед- 1 бр
 • Програмируем робот- 1 бр.

Осъществяването на проекта ще доведе до подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обученето и възпитанието на учениците  за безопасно движение по пътищата, както и до намаляване на броя и последствията от пътнотранспортни произшествия с участието на деца.