Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Достъп до обществена информация

    Директорът на Обединено Училище "Христо Ботев" – с. Калугерово осъществява своите правомощия съгласно действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование.

    В ОбУ „Христо Ботев“ заявления за достъп до обществена информация се подават в дирекцията на училището всеки работен ден от 8.00 ч. до 12 .00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Адрес: с. Калугерово, ул. "19-та" № 11

e-mail: ou_kalugerovo@abv.bg

Лице за контакт: Петя Мантарова

тел. 0884550640

*************************************************************************************************

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от ОбУ „Христо Ботев“

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

   ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация  

   ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
  
   ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация

   ЗАПОВЕД на министъра на финансите  за определянето на таксите за достъп до обществена информация

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2019 година – тук ..

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2020 година - тук 

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2021 година - тук