Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово
Основно меню

Нека тези правила важат и в училище, и вкъщи

Уважаеми родители,

ако не знаете как да разрешите конфликтна ситуация, ако искате да намерите разумен изход, помнете, че: да разрешиш конфликт, значи да съхраниш, а не да разрушиш взаимоотношенията; конфликтът не е победа, а споразумение. Няма обща „рецепта” за разрешаване на конфликта, но това са възможностите (стъпките):

1. Помислете наистина ли оплакването е основателно, или търсите причина да спорите заради самия спор; подходящ ли е моментът и мястото за разрешаване на конфликтната ситуация.

2. Помнете, че конфликтът е общ, взаимен проблем, а не ситуация, в която единият печели, а другият губи.

3. В конфликтна ситуация доминира не разумът, а емоцията. Намерете възможност да овладеете емоциите си! Забравете за обвиненията, заплахите и насилието!

4. Спокойно обсъдете случилото се. Дайте един на друг своята гледна точка за проблема. Не бягайте от собствената си отговорност.

5. Не преувеличавайте собствените заслуги, обиди, не демонстрирайте собствено превъзходство. Аз=Ти.

6. Формулирайте своите чувства, възприятия, интереси. Това е важно, за да бъдете разбрани.

7. Не настоявайте на своето предложение (решение), не отхвърляйте предложението на партньора. Приемете и разгледайте чуждата гледна точка. Предложете на събеседника мислено да застане на вашето място.

8. Неодобрението насочвайте към проблема, а не към характера и личността на опонента.

9. Потърсете решения, варианти, изберете най-разумното

10. Не се страхувайте да признавате собствените си грешки!

11. Ориентирайте се към положителното в човека – така вие го задължавате да бъде по- добър.

12. При необходимост потърсете посредник (учител, психолог, родител), който може да ви даде разумен съвет.

13. Уточнете какви ще са вашите взаимоотношения в бъдеще, постарайте се да ги запазите добри!

14. Използвайте конфликта, за да научите нещо полезно.

15. Взаимно се извинете и си дайте прошка. Така ще се освободите от тежестта.

Етикети: конфликти