ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Графици за изпитите

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА – СЕСИЯ  ЯНУАРИ

по ред

Изпит по учебен предмет

Вид подготовка

 

клас

Вид изпит

Дата/

начален час/

1.

Технология на кулинарната продукция

РПП

9

писмен

05.01.2022

10.30ч

2.

Български език и литература

ЗУЧ

4 – 7

8-10

писмен

05.01.2022

14.00ч

3.

География и икономика

ЗУЧ

5 - 10

писмен

06.01.2022

14.00ч

4.

Отчетност и работа с документи

ОтПП

 

8

писмен

07.01.2022

10.30ч

5.

Български език и литература

ИУЧ

4 - 7

писмен

07. 01.2022

14.00ч

6

Гостоприемство в туристическата индустрия

ЗБУТ

ОтПП

 

ОПП

8

 

9

писмен

07. 01.2022

14.00ч

7.

Маркетинг и реклама

РПП

10

писмен

07. 01.2022

14.00ч

8.

Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения

РПП

9

писмен

10.01.2022

10.30ч

9.

Музика

ЗУЧ

4-7

8-10

Писмен/практ

10. 01.2022

14.00ч

10.

Микробиология и хигиена на храненето

СПП

9

писмен

11. 01.2022

10.30ч

11.

Математика

ЗУЧ

4 – 7

8-10

писмен

11. 01.2022

14.00ч

12.

Отчетност и работа с документи

РПП

8

писмен

12.01.2022

10.30ч

13.

Руски език

ЗУЧ

9 - 10

писмен/ устен

12. 01.2022

14.00ч

14.

Предприемачество

РПП

8

Писмен

12. 01.2022

14.00ч

15.

Математика

ИУЧ

4 - 7

писмен

12. 01.2022

14.00ч

16.

Икономика

ОПП

10

писмен

13. 01.2022

10.30ч

17.

Информационни техн./ КМ

ЗУЧ

4 – 7

8-10

Писмен/ практически

13. 01.2022

14.00ч

18.

История и цивилизация /

ЧО

ЗУЧ

5- 10

4

писмен

14. 01.2022

14.00ч

19.

Английски език

ЗУЧ

4 – 7

8-10

писмен/ устен

17. 01.2022

14.00ч

20.

Материалознание на хранителните продукти

РПП

9

писмен

18.01.2021

10.30ч

21.

Философия

ЗУЧ

8 - 10

писмен

18. 01.2022

14.00ч

22.

Английски език

ИУЧ

5 - 7

писмен/ устен

18. 01.2022

14.00ч

23.

Изобразително изкуство

ЗУЧ

4-7

8-10

Писмен/практ

19. 01.2022

14.00ч

24.

Човекът и природата

 

ЗУЧ

4 – 6

писмен

20. 01.2022

14.00ч

25.

Биология и ЗО

ЗУЧ

7

8- 10

писмен

20. 01.2022

14.00ч

26.

Технологии и предприемачество  /Предприемачество

ЗУЧ

 

ОПП/

4-7

 

8

Писмен/ практически

21. 01.2022

14.00ч

27.

Безопасност  и долекарска помощ в ресторанта

СПП

9

писмен

24.01.2022

10.30ч

28.

Кулинарни техники и технологии

РПП

СПП

8,

9, 10

писмен

24. 01.2022

14.00ч

29.

ФВС

ЗУЧ

4-7

8-10

практически

25.01.2022

14.00ч

30.

Физика и астрономия

ЗУЧ

7

8- 10

писмен

26.01.2022

14.00ч

31.

Химия и ООС

ЗУЧ

7

8- 10

писмен

27.01.2022

14.00ч

32.

Учебна практика кулинарни техники и  технологии

СПП

10

практически

02.02.2022

14.00ч

33

Учебна практика по технология на кулинарната продукция

РПП

8

практически

03.02.2022

14.00ч

34

Учебна практика по технология на кулинарната продукция

РПП

9

практически

04.02.2022

14.00ч