Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Спортен календар

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

за учебната 2023/2024 година

 

Дата

Вид спорт

Участници

Място на провеждане

Организация и контрол

м. октомври 2023г.

Футбол

V - Х клас

Момчета

Спортна площадка

Учители по ФВС

м. октомври 2023г.

Волейбол

V - Х клас

Спортна площадка

Учители по ФВС

м. октомври 2023г. (по изготвен график) Европейска седмица на спорта

 

І - Х клас

 

Спортна площадка

Учители по ФВС

и класни ръководители

м. ноември 2023г.

Училищен турнир по тенис на маса

V - Х клас

Физкултурен салон

Учители по ФВС

м. ноември 2023г. Приятелски срещи по футбол и волейбол по НП "Заедно в изкуствата и спорта" V - VІІ клас Стадион Учители по ФВС

м. април 2024г.

Футбол

V -Х клас Момчета

Спортна площадка

Учители по ФВС

м. април 2024г.

Народна топка

ІІ - ІV клас

Спортна площадка

Класни ръководители

м. април 2024г.

Подвижни и щафетни игри

І - ІІІ клас

Спортна площадка

Класни ръководители

 

м. май 2024г.

Спортен празник

І - Х клас

Спортна площадка и стадион

Класни ръководители

учители ФВС