ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Спортен календар

                         СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

Дата

Вид спорт

Участници

Място на провеждане

Организация и контрол

07.10.- 15.10.

 

2021 г.

Футбол

V - Х клас Момчета

Спортна площадка

Учители по ФВС

07.10.- 15.10.

 

2021 г.

Народна топка

ІІ - ІV клас

Спортна площадка

Класни ръководители

21.10.- 29.10.

 

2021 г.

Баскетбол

VІІ - Х клас

Момчета Момичета

Спортна площадка

Учители по ФВС

04.11.- 12.11.

 

2021 г.

Щафетни игри

І - ІV клас

Физкултурен салон

Класни ръководители

         

11.04 - 20.04.

 

2022 г.

Футбол

ІV -Х клас Момчета

Спортна площадка

Учители по ФВС

21.04.- 29.04.

 

2022 г.

Народна топка

ІІ - V клас

Спортна площадка

Класни ръководители

21.04.- 26.04.

2022 г.

Подвижни и щафетни игри

І - ІІІ клас

Спортна площадка

Класни ръководители

 

19.05.2022 г.

Спортен празник

І - Х клас

Спортна площадка и стадион

Класни ръководители

учители ФВС