Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Директор: г-жа Йорданка Пешлова

                      Педагогически специалисти:

1. Спаска Георгиева Доколянкова - старши учител НЕ

2. Славенка Филипова Великина - старши учител НЕ

3. Ваня Григорова Пешлова -  учител НЕ

4. Ваня Георгиева Костова  -  учител НЕ

5. Спас Георгиев Пенчев -  учител ФВС

6. Юлия Стоянова Попова - старши учител БЕЛ

7. Василка П. Методиева - старши учител ХООС, БЗО и Музика

8. Илияна Илиева Илиева -  учител Математика

9. Спас Андонов Македонски - учител Английски език

10. Яна Костадинова Минчева - учител История и цивилизации и География и икономика

11. Върбина Андонова Боева-Поюкова - учител ИТ

12. Иванка Лазарова Петрова - учител БЕЛ

13. Мариана Стоянова Димитрова - учител група ЦОУД в НЕ

14. Йордан Иванов Чалъков - учител група ЦОУД в НЕ

15. Румяна Цветанова Дикова - учител група ЦОУД в ПЕ

16. Емануела Николаева Миликина - учител ГЕ

 

Административен персонал:

1. Стела Александрова Александрова - счетоводител

2. Петя Ангелова Мантарова - ЗАС