ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Графици

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на допълнителна работа и консултации

с учениците за усвояване на учебния материал

 през  втори  учебен срок на

 учебната 2021 – 2022 година /Чл.20, т.2 от Наредба за приобщаващото образование/

 

Име, фамилия

ден

час

Ден

час

Учебен предмет

място

1.

Славенка Великина

Вторник

13:00

Петък

12:00

БЕЛ и Математика

Класна стая

2.

Спаска Доколянкова

Понеделник

13:00

Петък

12:00

БЕЛ и Математика

Класна стая

3.

Ваня Костова

Понеделник

12:50

Петък

12:10

БЕЛ и Математика

Класна стая

4.

Веска  Рашкова

Вторник

13:00

Петък

12:00

БЕЛ и Математика

Класна стая

5.

Мария Дечева

Понеделник

13:50

Вторник

13:50

Математика

Класна стая

6.

Юлия Попова

Понеделник

13:50

Четвъртък

13:50

Бълг. език и литература

Класна стая

7.

Васка Методиева

Сряда

13:00

Четвъртък

13:50

БЗО, ХООС, Музика

Класна стая

8.

Яна Минчева

Понеделник

12:00

Сряда

13:00

История, География

Класна стая

9.

Спас Македонски

Понеделник

12:10

Понеделник

13:00

Английски език

Класна стая

10.

Юлия Андреева

Понеделник

11:20

Сряда

11:20

Специални предмети

Класна стая

11.

Върбина Боева-Поюкова

Вторник

13:40

Четвъртък

13:40

ИТ, Физика

Класна стая

12.

Иванка Петрова

Петък

13:00

Четвъртък

13:00

БЕЛ, Философия

Класна стая

 

****************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

  за провеждане на допълнителния час на класа

 през втори  учебен срок на   учебната 2021 – 2022 година

 

 

Име, фамилия

Клас

Ден от седмицата

От …  до ....

Място

1.

Ваня Костова

1

Понеделник

13:30 – 14:10

Класна стая

2.

Веска Рашкова

2

Вторник

12:00 – 12:40

Класна стая

3.

Славенка Великина

3

Понеделник

13:00 – 13:40

Класна стая

4.

Спаска Доколянкова

4

Вторник

13:00 – 13:40

Класна стая

5.

Върбина Боева-Поюкова

5

Вторник

11:20 – 12:00

Класна стая

6.

Мария Дечева

6

Вторник

13:00 – 13:40

Класна стая

7.

Спас Македонски

7

Понеделник

12:10 – 12:50

Класна стая

8.

Василка Методиева

8

Четвъртък

12:00 – 12:40

Класна стая

9.

Юлия Попова

9

Вторник

9:30 – 10:10

Класна стая

10.

Яна Минчева

10

Вторник

11:20 – 12:00

Класна стая

 ***************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

 За провеждане на допълнителния час по Спортни дейности

 през втори  учебен срок на  учебната 2021– 2022 година

 

Име, фамилия

Клас

Ден

час

Модул

Брой Ученици

Забележка

1.

Адриана Тонкова

1

Сряда

3

Подвижни игри

11

Момичетата играят волейболна техника и бадминтон

2.

Адриана Тонкова

2

вторник

5

Подвижни игри

7

3.

Адриана Тонкова

3

Четвъртък

6

Подвижни игри

10

4.

 Адриана Тонкова

4

Сряда

6

Подвижни игри

10

5.

Адриана Тонкова

5

четвъртък

7

Футбол

16

6.

Адриана Тонкова

6

 

7

Футбол

9

7.

Адриана Тонкова

7

сряда

7

Волейбол

16

8.

Адриана Тонкова

8

вторник

7

Волейбол

11

9.

Юлия Попова

9

Сряда

7

Волейбол

9

 

10.

Юлия Попова

10

четвъртък

7

Народни хора

7

 

 **************************************************************************************************

Г Р А Ф И К

за провеждане на часовете по БДП

през учебната 2020 – 2021 година

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

1.

18.10.2021г.

20.09.2021г.

29.09.2021г.

27.09.2021г.

2.

22.11.2021г.

18.10.2021г.

08.11.2021г.

18.10.2021г.

3.

20.12.2021г.

25.10.2021г.

15.11.2021г.

13.12.2021г.

4.

14.02.2022г.

29.10.2021г.

14.02.2022г.

17.01.2022г.

5.

14.04.2022г.

21.02.2022г.

14.03.2022г.

28.02.2022г.

6.

18.04.2022г.

02.05.2021г.

28.03.2022г.

11.04.2022г.

7.

14.03.2022г.

-

-

22.05.2022г.

8.

21.03.2022г.

-

-

09.05.2022г.

9.

-

-

-

-

10.

-

-

-

-

 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

1.

 

27.09.2021г.

11.10.2021г.

04.10.2021г.

18.10.2021г.

11.10.2021г.

2.

 

15.10.2021г.

22.11.2021г.

10.01.2022г.

13.12.2021г.

20.12.2021г.

3.

 

29.10.2021г.

10.01.2022г.

18.04.2022г.

07.03.2022г.

07.03.2022г.

4.

 

06.12.2021г.

07.02.2022г.

20.06.2022г.

16.05.2022г.

23.05.2022г.

5.

 

13.12.2021г.

14.03.2022г.

-

 

-

6.

 

24.01.2022г.

16.05.2022г.

-

 

-

 ************************************************************************************************