Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Графици

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на допълнителна работа и консултации

с учениците за усвояване на учебния материал

 през първи учебен срок на

 учебната 2022 – 2023 година /Чл.20, т.2 от Наредба за приобщаващото образование/

 

Име, фамилия

Ден

час

Учебен предмет

място

1.

Спаска Доколянкова

Понеделник

12:00-12:35

БЕЛ  и математика

Класна стая

2.

Виолета Миленина

Вторник

12:10-12:50

БЕЛ  и математика

Класна стая

3.

Ваня Пешлова

Вторник

13:00-13:40

БЕЛ  и математика

Класна стая

4.

Славенка Великина

Сряда

13:00-13:40

БЕЛ  и математика

Класна стая

5.

Яна Минчева

Понеделник

13:20-14:00

История и география

Класна стая

6.

Върбина Боева-Поюкова

Петък

13:20-14:00

ФА и ИТ

Класна стая

7.

Мария Дечева

Вторник

13:20-14:00

Математика

Класна стая

8.

Иванка Петрова

Сряда

13:50-14:30

БЕЛ и философия

Класна стая

9.

Василка Методиева

Четвъртък

13:20-14:00

БЗО и ХООС

Класна стая

10.

Юлия Попова

Вторник

13:20-14:00

БЕЛ

Класна стая

11.

Юлия Андреева

Сряда

13:20-14:00

Спец. предмети /теория/

Класна стая

12.

Спас Македонски

Вторник

13:20-14:00

Английски език

Класна стая

 

 

 

Г Р А Ф И К

  за провеждане на допълнителния час на класа

 през първи учебен срок на учебната 2022 – 2023 година

 

Име, фамилия

Клас

Ден от седмицата

От …  до ....

Място

1.

Спаска Доколянкова

1

Вторник

11:15-11:50ч.

Класна стая

2.

Виолета Миленина

2

Четвъртък

10:35-11:10ч.

Класна стая

3.

Ваня Пешлова

3

Петък

12:10-12:50ч.

Класна стая

4.

Славенка Великина

4

Понеделник

13:00-13:40ч.

Класна стая

5.

Яна Минчева

5

Вторник

8:45-9:25ч.

Класна стая

6.

Върбина Боева-Поюкова

6

Вторник

10:30-11:10ч.

Класна стая

7.

Мария Дечева

7

Вторник

12:10-12:50ч.

Класна стая

8.

Иванка Петрова

8

Вторник

9:30-10:10ч.

Класна стая

9.

Василка Методиева

9

Четвъртък

10:30-11:10ч.

Класна стая

10.

Юлия Попова

10

Вторник

11:20-12:00ч.

Класна стая

 

 

ГРАФИК

за провеждане на допълнителния час по СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

през първи  учебен срок на

 учебната 2022/2023 година

 

Име, фамилия

Клас

Ден

От……..до

Модул

Брой Ученици

1.

Спас Пенчев

1

Четвъртък

11:20 – 11:55ч.

Подвижни игри

8

2.

Спас Пенчев

2

Сряда

11:20 – 11:55ч.

Подвижни игри

11

3.

Спас Пенчев

3

Сряда

12:10 – 12:50ч.

Подвижни игри

7

4.

Спас Пенчев

4

Вторник

12:10 – 12:50ч.

Подвижни игри

12

5.

Спас Пенчев

5

Понеделник

13:00 – 13:40ч.

Футбол

10

6.

Спас Пенчев

6

Петък

13:00 – 13:40ч.

Футбол

17

7.

Спас Пенчев

7

Четвъртък

13:00 – 13:40ч.

Волейбол

9

8.

Спас Пенчев

8

Сряда

13:00 – 13:40ч.

Волейбол

15

9.

Спас Пенчев

9

Вторник

13:00 – 13:40ч.

Волейбол

11

10.

Юлия Попова

10

Сряда

13:00 – 13:40ч.

Волейбол

9

 

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на часовете по БДП

през учебната 2022 – 2023 година

 

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

1.

26.09.2022г.

07.11.2022г.

17.10.2022г.

17.10.2022г.

2.

07.11.2022г.

14.11.2022г.

14.11.2022г.

24.10.2022г.

3.

14.11.2022г.

21.11.2022г.

21.11.2022г.

05.12.2022г.

4.

12.12.2022г.

28.11.2022г.

28.11.2022г.

13.03.2023г.

5.

23.01.2023г.

05.12.2022г.

24.04.2023г.

10.04.2023г.

6.

20.02.2023г.

12.12.2022г.

22.05.2022г.

08.05.2023г.

7.

27.03.2023г.

19.12.2022г.

 

 

8.

08.05.2023г.

02.01.2023г.

 

 

9.

29.05.2023г.

09.01.2023г.

 

 

 

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

1.

26.10.2022г.

03.10.2022г.

17.10.2022г.

17.10.2022г.

03.10.2022г.

17.10.2022г.

2.

16.11.2022г.

14.11.2022г.

14.11.2022г.

05.12.2022г.

14.11.2022г.

21.11.2022г.

3.

23.11.2022г.

19.12.2022г.

02.01.2023г.

09.01.2023г.

20.02.2023г.

16.01.2023г.

4.

14.12.2022г.

06.03.2023г.

24.04.2023г.

06.02.2023г.

13.03.2023г.

24.04.2023г.

5.

16.03.2023г.

17.04.2023г.

22.05.2023г.

27.03.2023г.