ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Седмично разписание

НАЧАЛЕН ЕТАП  І - ІV КЛАС

  

 

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

 

понеделник

1

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика

2

Български език и литература.

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

3

Математика

Математика

Математика

Български език и литература

4

Музика

ФВС

ФВС

Човекът и обществото

5

Час на класа

Час на класа

Английски език

ФВС

 

 

 

Час на класа

Час на класа

вторник

1

Български език и литература

Български език и литература.

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература

Български език и литература.

Български   език и  литература

Математика

3

Математика

Изобразително изкуство

Математика

Български език и литература

4

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Английски език

5

ФВС

ДЧСД

Компютърно моделиране

Български език и литература-ИУЧ

6

 

 

ФВС

Изобразително изкуство

сряда

1

Български език и литература

Български  език и  литература

Български език и литература

Български език и литература

2

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

3

Изобразително изкуство

Околен свят

Математика

Технологии и предприемачество

4

ДЧСД

Музика

Човекът и природата

Английски език

5

 

Английски език

Изобразително изкуство

Компютърно моделиране

6

 

 

Изобразително изкуство

ДЧСД

четвъртък

1

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

Български език и литература.

Български език и литература

Български език и литература  ИУЧ

Математика

3

Родинознание

Математика

Човекът и обществото

Човекът и природата

4

Математика

Музика

Музика

Английски език

5

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Английски език

Музика

 

6

 

 

ДЧСД

ФВС

петък

1

Математика – ИУЧ

Български език и литература - ИУЧ

Човекът и обществото

Български език и литература-ИУЧ

2

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература  ИУЧ

Математика

3

Български език и литература -ИУЧ

Математика – ИУЧ

Математика – ИУЧ

Човекът и природата

4

Музика

ФВС

Английски език

Математика– ИУЧ

5

ФВС

Английски език

ФВС

Музика

6.

 

 

 

 

 

 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ ДО ДЕСЕТИ КЛАС

 

 

 

V клас

VІ клас

VІІ клас

VІІІ клас

IX клас

Х клас

П о  н  е  д  е  л  н  и  к

1

Български език и литература

История и цивилизация

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

Материалознание на хранителните продукти

Философия

2

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Биология и здравно образование

История и цивилизация

Маркетинг и реклама

3

Български език и литература ИУЧ

Български език и литература

 Математика

История и цивилизация

Технология на кулин.продукция РПП

Математика

4

Изобразително изкуство

Математика

Музика

Английски език

Български език и литература

 Физика и астрономия

5

Изобразително изкуство   

Човекът и природата

Физика и астрономия

Математика

Български език и литература

История и цивилизация

6

Човекът и природата

Музика

Физическо възпитание и спорт

Предприемачество РПП

Математика

Физическо възпитание и спорт

7

Час на класа

 

Час на класа

 

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Час на класа

В  т  о  р  н  и  к

1

История и цивилизация

Изобразително изкуство

Български език и литература

Пред. РПП

Философия

Химия и опазване на околната среда

2

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература

История и цивилизация

ЗБУТ

Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Математика

География и икономика

Математика

Български език и литература

4

Математика ИУЧ

География и икономика

Химия и опазване на околната среда

Английски език

Български език и литература

Руски език

5

Музика

Математика

Английски език

Философия

 Руски език

Кул. тех. и тех

 

6

Информационни технологии – 1 група

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

Учебна практика

История и цивилизация

 

7

Информационни технологии – 2 група

-

География и икономика

ДЧСД

Учебна практика

Музика

 

 

V клас

 

VI клас

VII клас

VIII клас

IX клас

X клас

С р  я  д  а

1

Математика

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Биология и здравно образование

Учебна практика

2

Английски език

Информационни технологии

Биология и здравно образование

Български език и литература

Математика

Учебна практика

3

Музика

Английски език

Български език и литература

Математика

Информационни технологии

Учебна практика

4

Български език и литература

Математика

История и цивилизация

Английски език

Кул. тех. и тех.

Биология и здравно образование

5

Български език и литература

Български език и литература ИУЧ

Изобразително изкуство

Химия и опазване на околната среда

Английски език

География и икономика

6

Информационни технологии – 1 група

Технологии и предприемачество

Математика

Предприемачество РПП

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

7

Информационни технологии – 2 група

 

ДЧСД

Отчет.РПП

ДЧСД

Английски език

Ч е  т  в  ъ р  т  ъ  к

1

Английски език

Български език и литература

География и икономика

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Химия и опазване на околната среда

2

Математика

Английски език

 Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Химия и опазване на околната среда

Икономика

3

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Английски език

4

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика ИУЧ

Английски език

Технологично обзавеждане

История и цивилизация

5

География и икономика

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

 Изобразително изкуство

Безопасност и долекарска помощ

Физическо възпитание и спорт

6

Английски език ИУЧ

География и икономика

Информационни технологии – 1 гр

Отчетност – От ПП

Физическо възпитание и спорт

Философия

7

ДЧСД

-

Информационни технологии – 2 гр

 

Материлознание

ДЧСД

 

 

V клас

VI клас

VII клас

VIII клас

IX клас

X клас

П

е

т

ъ

к

1

Математика

 

Български език и литература

Английски език

Физика и астрономия

Техн. обзавеждане в завед. за хран. и развл.

Български език и литература

 

2

Английски език

Български език и литература

Математика

Предприемачество ООП

География и икономика

Математика

3

Човекът и природата

Математика ИУЧ

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

География и икономика

4

Български език и литература

 

Музика

История и цивилизация  

Български език и литература

Материалознание на хранителните продукти

Руски език

5

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

Музика

Кулинарни техники и технологии

Руски език

Физика и астрономия

6

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии – 1 група ИУЧ

Кулинарни техники и технологии

История и цивилизация

Биология и здравно образование

7

История и цивилизация

ДЧСД

Информационни технологии – 2 група ИУЧ

Учебна практика

-