Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово

Седмично разписание

Седмично разписание на учениците от начален етап за учебната 2023-2024 година

Първи учебен срок

Втори учебен срок от 06.02.2024 година

 

 

Седмично разписание на учениците от прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2023-2024 година

 

Първи учебен срок

Втори учебен срок