Facebook
ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Калугерово
Основно меню
За 19-ти пореден път в парк „Острова” на град Пазарджик се проведе областният етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Учениците от обора на училището, които бяха победители в общинското състезание, демонстрираха много добри умения и готовност за действие в обособени центрове за реакция при земетресения, производствени аварии, видове и начини за използване на индивидуални средства за защита, оказване на първа долекарска помощ на пострадали при бедствия, наводнения и гасене на пожари.
Гордеем се с Павлина, Криси, Боби и Неделчо.